ธุรกิจระหว่างประเทศ กับ ความต้องการที่ไม่สิ้นสุด

ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป มีธุรกิจประเภทการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการเป็นต้น และอาจรวมถึงการร่วมทุนกับต่างประเทศ เป็นการร่วมลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ ฯลฯ

 

ธุรกิจระหว่างประเทศ เกิดขึ้นเนื่องจาก แต่ละประเทศมีทรัพยากร และปัจจัยการผลิตไม่เหมือนกัน แต่บางครั้งความต้องการสินค้าที่ผลิตในประเทศอื่น ส่วนสินค้าที่ประเทศตนผลิตได้มากเกินกว่าความต้องการของคนในประเทศ ดังนั้น ธุรกิจระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้น เพื่อปรับสมดุลระหว่างสินค้าและความต้องการสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้าด้วยกัน

ธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เน้นในแง่ของสินค้านำเข้าและส่งออก จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ หากส่งออกมากกว่านำเข้า ถือเป็นเศรษฐกิจเกินดุล หากนำเข้ามากกว่าส่งออกเป็นเศรษฐกิจขาดดุล

ธุรกิจระหว่างประเทศของไทย

ธุรกิจนำเข้า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เครื่องจักรกล

ธุรกิจส่งออก ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าการเกษตร ดอกไม้ ผลไม้ เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สามารถผลิตได้ดีในประเทศไทย ขณะที่ประเทศอื่นขาดแคลนตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก

ประเทศคู่ค้าของไทยที่สำคัญเช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

ปัจจุบัน ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ AEC ธุรกิจระหว่างประเทศ ระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียนจึงมีแนวโน้มที่จะมีการลงทุนร่วม

  1. อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารเพื่อชาวมาเลเซียซึ่งขาดแคลนแรงงานทั่วไป
  2. อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่อสิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์ขาดพื้นที่เพาะปลูก
  3. การลงทุนร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชาหลายรูปแบบ เนื่องจากกัมพูชายังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแรงงานจำนวนมาก แต่ขาดในเรื่องของความรู้เพื่อการพัฒนา จึงเป็นประเทศที่น่าลงทุนมาก

บทความจาก :: im2market.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *